RUNKO-jatkohanke 2017

Runoyhdistys Nihil interit ja Autismisäätiö keräävät vuonna 2017 autismikirjon henkilöiltä pienimuotoisia tekstejä, kuten runoja, aforismeja, novelleja ja anekdootteja. Tekstit kootaan kirjaan, joka on tarkoitus julkaista keväällä 2018. Kirjoituskutsun teema on ”Runous ja kommunikaatio”.

Kirjan tarkoituksena on tutkia runouden kielen ja autismin yhteisiä mahdollisuuksia.  Fokus on autismin merkityksessä runouden kannalta positiivisena voimavarana. Tarkoituksena on antaa autismin kirjon henkilöille mahdollisuus julkaista tekstejä omista lähtökohdistaan, kannustaa lukemiseen ja kirjoittamiseen sekä edistää tasa-arvoista kommunikaatiota. Kirjoittajina on myös aiemmin RUNKO-hankkeessa mukana olleita runoilijoita ja Autismisäätiön asiantuntijoita.

Kirjahanke on jatkoa Nihil Interitin ja Autismisäätiön vuonna 2014 alkaneelle yhteistyölle. Hanke toteutetaan Taiteen edistämiskeskuksen tuella.

Hankkeen vetäjinä toimivat runoilija Janette Hannukainen Nihil interitistä ja asiantuntija Tuomas Leppäniemi Autismisäätiöstä. Hankeen edellinen vetäjä, runoilija Sanni Purhonen, toimii hankkeen mentorina.

Kirjoituskutsu >>

Mainokset