RUNKO / Yhteistyö Autismisäätiön kanssa

Runoyhdistys Nihil Interit ry:n ja Autismisäätiön yhteistyö alkoi vuonna 2014, kun  runoilija Sanni Purhonen toimi ohjaajana Autismisäätiön neljä tapaamiskertaa käsittäneellä runokurssilla. Se järjestettiin osana Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamaa Yksin ja kaksin -seksuaalikasvatushanketta. Runokurssi huipentui runotilaisuuteen marraskuussa 2014.

Vuonna 2015 yhteistyö jatkui RUNKO-hankkeella (Runoutta kommunikaatioon). Hankkeella haettiin keinoja, joilla autismin kirjon henkilöitä voidaan kannustaa kirjoittamiseen ja lukemiseen.

Runoudessa kommunikaatio on kirjoittamisen lähtökohtia. Runoilija pyrkii viestimään omia tuntemuksiaan joko suoraan tai välillisesti kirjallisen ilmaisun kautta. Vaikka runouden muodot voivat olla hyvinkin eriytyneitä eikä kommunikaatio ole aina runoudessa pinnalla, tarjoaa pyrkimys kommunikaatioon lähtökohdan yhteistyöhön autismikirjon henkilöiden ja runoilijoiden kesken. Autismikirjon henkilön epätyypillinen kommunikaatiotapa voi runoja kirjoittaessa olla vahvuus.

Vuoden 2015 hanke käsitti mm. avoimia runoilijatapaamisia Autismisäätiön tiloissa ja runoilijavierailuja säätiön asumispalveluyksiköissä. Sitä rahoitti Suomen kulttuurirahasto.

Vuonna 2017 alkanut kirjahanke jatkoi yhteistyötä. Kirjoituskeräyksellä kootut tekstit toimitettiin kirjaksi Puhu hereille – kirjoituksia autismikirjolta, joka julkaistiin elokuussa 2018.

Runko-kansi-pieni
Lue lisää ja tilaa kirja >>>

 
RUNKO-hanke 2015 >>>

RUNKO-jatkohanke 2017 >>>