Yhdistykselle uusi hallitus

Nihil Interitin vuosikokous 25.3.2017 valitsi yhdistykselle uuden hallituksen ja puheenjohtajan. Puheenjohtajaksi valittiin Eeva Siivonen. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi keskuudestaan seuraavat toimihenkilöt:

 • varapuheenjohtaja: Janette Hannukainen
 • sihteeri: Veera Antsalo
 • taloudenhoitaja: Tommi Parkko
 • tiedottaja: Tuula Sipilä

Hallituksen varsinaisia jäseniä ovat Veera Antsalo, Janette Hannukainen, Irina Javne, Sanni Purhonen, Vesa Rantama, Sanna Rämö ja Heikki Saure. Varajäseniä Tommi Parkko, Tuula Sipilä ja Virpi Vairinen.

Kirjoituskutsu: Runous ja kommunikaatio

Nihil Interit ja Autismisäätiö keräävät tekstejä autismin kirjon henkilöiltä

Runoyhdistys Nihil interit ja Autismisäätiö keräävät autismin kirjon henkilöiltä pienimuotoisia tekstejä, kuten runoja, aforismeja, novelleja ja anekdootteja. Tekstit kootaan kirjaan, joka julkaistaan keväällä 2018. Kirjoituskutsun teema on ”Runous ja kommunikaatio”.

Nyt koottavan kirjan tarkoituksena on tutkia runouden kielen ja autismin yhteisiä mahdollisuuksia. Fokus on autismin kirjon merkityksessä runouden kannalta positiivisena voimavarana. Tarkoituksena on antaa autismin kirjon henkilöille mahdollisuus julkaista tekstejä omista lähtökohdistaan, kannustaa lukemiseen ja kirjoittamiseen sekä edistää tasa-arvoista kommunikaatiota. Kirjan kirjoittajina on myös RUNKO-hankkeessa mukana olleita runoilijoita ja Autismisäätiön asiantuntijoita.

Kirjahanke on jatkoa Nihil Interitin ja Autismisäätiön yhteiselle RUNKO-hankkeelle, jossa vuonna 2015 toteutettiin mm. avoimia runoilijatapaamisia, runoilijavierailuja Autismisäätiön asumispalvelupisteissä sekä keskustelu- ja esiintymistilaisuus Rikhardinkadun kirjastossa osana Runokuu-festivaalia. Hanke on saanut rahoitusta Taiteen edistämiskeskukselta.

Kirjahankkeen vetäjinä toimivat runoilija Janette Hannukainen Nihil Interitistä ja asiantuntija Tuomas Leppäniemi Autismisäätiöstä.

Tekstit kirjaa varten tulee toimittaa kirjoittajan yhteystietojen kanssa sähköpostin liitetiedostona 30.9.2017 mennessä osoitteeseen: tuomas.leppaniemi(at)autismisaatio.fi. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 200 euron arvoinen lahjakortti kirjakauppaan sekä runouslehti Tuli&Savun vuosikerta (arvo 35 euroa).

Lisätietoja ja tarkemmat osallistumisohjeet:

Tiedustelut:
Janette Hannukainen, janette.hannukainen@gmail.com
Tuomas Leppäniemi, tuomas.leppaniemi@autismisaatio.fi
http://www.nihilinterit.fi
http://www.autismisaatio.fi

Haku Nihil Interitin runouspalkintoon on avattu!

Runoyhdistys palkitsee parhaan runokokoelman ja kiinnostavimman runousteon

Haku Runoyhdistys Nihil Interitin vuoden 2017 runouspalkintoon on avattu. Palkinto jaetaan tänä vuonna viidettä kertaa. Palkinto keskittyy pelkästään runouteen, ja sillä halutaan antaa tunnustusta sekä korkeatasoiselle runokokoelmalle että mielenkiintoiselle runousteolle.

Palkittava teos on laadukas, suomenkielinen runoteos, joka valitaan kesäkuun 2016 ja toukokuun 2017 välillä ilmestyneiden runoteosten joukosta. Kustantajia pyydetään lähettämään runoteoksia raadin arvioitavaksi viimeistään 15.6.2017. Myös omakustanneteokset ovat tervetulleita.

Palkittava runousteko pitää sisällään koko suomalaisen runouden kentän. Teko-palkinto voidaan myöntää esimerkiksi tapahtumalle, kiinnostavalle avaukselle, käännösprojektille tai elämäntyölle. Se voi olla myös internetissä julkaistu. Ehdotuksia teko-palkinnon saajaksi perusteluineen voi lähettää raadin jäsenille.

Viime vuonna palkinnot annettiin runoilija Pauliina Haasjoelle teoksesta Planeetta (Otava 2016) ja Leevi Lehdolle elämäntyöstä runouden parissa.

Raadin jäsenet vuonna 2017 ovat äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, kriitikko Silvia Hosseini, kirjallisuudentutkija Siru Kainulainen (raadin pj), kriitikko Juha-Pekka Kilpiö (Tuli&Savu), kirjailija Sinikka Vuola ja runoilija, tietokirjailija Tommi Parkko (Nihil Interit).

Palkinnot luovutetaan lokakuussa Turun kansainvälisillä kirjamessuilla. Raati kirjoittaa valinnoistaan perustelut, jotka julkaistaan Tuli&Savu-lehdessä. Palkintoraadin osoitteet runoteosten postitusta varten saa raadin sihteeriltä.

Lisätietoja:
Palkintoraadin puheenjohtaja Siru Kainulainen, sirkai@utu.fi
Palkintoraadin sihteeri, tiedottaja Tuula Sipilä
Nihil Interit ry, tiedotusnihil@gmail.com
www.nihilinterit.fi
www.facebook.com/nihilinterit

 

Kirjoituskilpailu 8-luokkalaisille: Kirjoita runo Suomesta

Runonkirjoituskilpailu 8-luokkalaisille juhlistaa Suomen 100-vuotista itsenäisyyttä

Runoyhdistys Nihil Interit ry järjestää kirjoituskilpailun kaikille vuonna 2017 peruskoulun 8-luokkalaisille. Kilpailu on osa RUNOUTTA! Kouluun|Kilpailu|Kiertue -hanketta ja Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa. Kilpailuaika on 1.4.2017 – 10.10. 2017.

Kilpailun tarkoituksena on kannustaa koululaisia tutustumaan runouteen ja itseilmaisuun. RUNOUTTA!-nettisivustolla on materiaalia ja linkkejä, jotka auttavat sekä kirjoittajaa että 8-luokkalaisten opettajia tutustumaan runon kirjoittamiseen.

Runokilpailun voittajat valitsee raati, jossa ovat äidinkielenopettaja Suvi Kaipainen Lahdesta, runoilija Janette Hannukainen Helsingistä, runoilija Mirkka Mattheiszen Naantalista ja
runoilija Juha Rautio Helsingistä (raadin pj).

Kilpailuun voi osallistua yksin, työparina tai ryhmänä. Kirjoittaja voi valita aiheeksi joko Suomi nyt tai Suomi tulevaisuudessa. Osallistua voi yhdellä runolla, jonka tulee mahtua yhdelle A4-liuskalle. Kilpailukielenä on suomi. Kilpailuun lähetettävien runojen tulee olla ennen julkaisemattomia, eivätkä ne saa olla ennen kilpailuun lähettämistä julkisesti esillä mediassa tai internetissä.

Kilpailun palkintoina jaetaan kolmelle parhaan runon kirjoittajalle kirjakaupan lahjakortit 500, 200 ja 100 euroa. Raati arvioi runot ja tulokset julkistetaan joulukuussa 2017. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Kilpailurunot lähetetään verkkosivujen kautta osoitteessa http://www.runoutta.fi, josta löytyvät myös kilpailusäännöt.

RUNOUTTA! Kouluun|Kilpailu|Kiertue -hanke on saanut rahoitusta Jenny ja Antti Wihurin rahastolta sekä WSOYn kirjallisuussäätiöltä.

Lisätietoja:
Kilpailuraadin puheenjohtaja Juha Rautio, juha.t.rautio@gmail.com

RUNOUTTA! Kouluun|Kilpailu|Kiertue -hankkeen koordinaattori Tuula Sipilä, tiedotusnihil@gmail.com
http://www.runoutta.fi
http://www.nihilinterit.fi

KUTSU yhdistyksen vuosikokoukseen

Hyvä runouden ystävä

Olet lämpimästi tervetullut osallistumaan Runoyhdistys Nihil Interit ry:n vuosikokoukseen lauantaina 25.3.2017 klo 16 alkaen. Vuosikokous järjestetään yhdistyksen toimistolla Helsingissä, osoitteessa Karjalankatu 2 B 24. Kahvitarjoilu.

Vuosikokouksen esityslista:

 1. kokouksen avaus;
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto;
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus;
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet;
 9. valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja;
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
  – sääntömuutos, hallituksen jäsenten lukumäärä

Yhdistyksen säännöt löytyvät osoitteesta nihilinterit.wordpress.com/yhdistyksen-saannot/

Tervetuloa vaikuttamaan, tapaamaan muita yhdistyksen jäseniä ja käynnistämään uutta runoyhdistysvuotta!

Helsingissä 13.3.2017

Tommi Parkko
parkko@kaapeli.fi

http://www.nihilinterit.fi
http://www.tulijasavu.net
http://www.facebook.com/nihilinterit

Hyvä jäsen, tiedotamme toiminnastamme pääosin sähköpostilla. Jos et saa meiltä jäseninfoja ja muita viestejä, on mahdollista että oikea sähköpostiosoitteesi ei ole tiedossamme. Olisi mukava, jos ilmoittaisit sen toimistonhoitajalle osoitteeseen toimistonihil@gmail.com

Sytytysklubi Tampereella 16.3.

Mukana Tennilä, Marjamäki, Ala-Hakula & Sumuposauttaja

Aika: Torstaina 16.3. klo 19 (-22)
Paikka: Ravintola Artturi, Kauppakatu 9, Tampere

Kevään ensimmäisellä Sytytysklubilla keskitytään kuuntelemaan vahvoja ääniä. Lavalle nousevat runoilijat Olli-Pekka Tennilä ja Raisa Marjamäki sekä Henri Michaux’n tekstejä heartbeat-musiikkiin yhdistävä duo Riikka Ala-Hakula & Sumuposauttaja.

Illan päätteeksi on open mic -osuus, johon voi ilmoittautua paikan päällä. Illan juontaa Aino Suonio.

Sytytysklubit ovat syksyllä 2016 käynnistynyt runoklubien sarja Tampereella. Klubeja järjestää Runoyhdistys Nihil Interit ry:n Tampereen toimintaryhmä. Vapaa pääsy. Tervetuloa!

ESIINTYJÄT:

Olli-Pekka Tennilä (s. 1980) on jyväskyläläinen runoilija, jonka kolmas runoteos Ontto harmaa (Poesia 2016) tarkastelee olioita ja maailmoita havaintokynnyksellä. On kyse rikkonaisesta tiedosta ja kokemuksista: asioista, jotka melkein huomaamme. Tennilän esityksessä teoksen runot saavat kaikupohjakseen elektronisen äänimaiseman.

Raisa Marjamäki (s. 1987) on jyväskyläläisehkö runoilija, jolta on ilmestynyt kaksi teosta. Niistä viimeisimmän, Ei kenenkään laiturin (Poesia 2014), Marjamäki kirjoitti ja toteutti kokonaan ilman tietokonetta. Se on ladottu käsin ja painettu kirjaksi arkki kerrallaan Heidelbergin kohopainokoneella.

Riikka Ala-Hakula (s. 1985) on tutkija, kääntäjä ja runoilija, joka esittää klubilla käännöksiään Henri Michaux’n teksteistä. Sumuposauttaja eli Sami Keinänen on jyväskyläläinen muusikko, joka soittaa heartbeat-musiikkia. Ala-Hakulan ja Sumuposauttajan esitys yhdistää elektronista ääntä Michaux’n fragmentteihin.

Koneita ja improvisaatiota Nokturnon vuoden 2017 ensimmäisessä erässä

Nokturnon vuoden 2017 ensimmäisessä erässä julkaistaan teoksia yhteensä seitsemältä tekijältä. Runouteen yhdistyvät tällä kertaa muunmuassa kodin tietoverkot, klassinen laulu ja matematiikka. Luvassa on video- ja visuaalista runoutta, runoinstallaation ja käsitetaiteen rajapinnoilla liikkuvia projekteja sekä uuden Nokturnon ensimmäinen runousessee.

Helmikuussa sivustolla julkaistaan kolme runovideota kotimaisilta tekijöiltä. Leena Sainion tekstin pohjalta syntynyt runovideo The Catafalque rakentuu improvisaatioduo Before Presentin musiikista ja kauhuromanttisesta, surrealistisestakin kuvastosta. Kuvataiteilijana ja performanssitaiteilijana tunnetun Taina Valkosen Kaipaat kun mennyt oon käsittelee erään aikakauden päättymistä. Kaksikielisen videon on kuvannut Leena Lehti. Jukka Aulavuoren Ennen aaltoja taas luottaa mustan ja valkoisen, tekstin ja musiikin voimaan. Janne Aulavuoren musiikki yhdistyy videossa Jukan paikoin humoristiseenkin runouteen.

Australialaisen Garry McDougallin teosten joukosta voi bongata myös Finlaysonin tehdasta käsittelevän runon. MacDougallin matkustamisesta ammentavissa runoissa yhdistyvät kuva, teksti ja eri kielet. Anna Mari Räsäsen Akvarellirunoja-sarjassa taas vahva siveltimen jälki kohtaa tekstipohjaisen runouden.

Nokturnon helmikuun erässä on mukana teoksia kahdelta insinööritaustaiselta tekijältä. SS Prasadin essee yhdistää  matematiikkaa ja tietojenkäsittelytieteitä kirjallisuusanalyysiin. Esseen pohjana on Rampike-lehdessä julkaistu matemaattinen analyysi bpNicholin runosta Sixteen Lilypads. SS Prasadin nanorunoja on julkaistu Nokturnossa jo aiemmin.

Toinen insinööritaustainen taiteilija helmikuun erässä on Tanskassa asuva Saurabh Datta. Hänen koneita, koodausta ja runoutta yhdistävissä Ears After All ja Poetic Router -teoksissa runouden ja teknologian välinen suhde näyttäytyy uudesta näkökulmasta. Mitä tapahtuu kun kone kuuntelee runoutta? Minkälaista runoutta syntyy esineiden internetissä tai tavallisen kodin tietoverkoissa?

Kiitos kaikille runojaan ja teoksiaan Nokturnoon lähettäneille!

PS. Vielä on muuten aikaa osallistua Nihil Interitin uuden digitaalisen runoteoksen kilpailuun. 15.3 päättyvän kilpailun voittaja julkistetaan Runoutta! -hankkeen nettisivuilla (www.runoutta.fi) tämän kevään aikana.

PPS Onko sinun tiedostokansioidesi kätkössä uutta digitaalista tai kokeellista runoutta? Lähetä meille runojasi osoitteeseen toimitus@nokturno.fi.