Runopakka – uusi työkalu luovan kirjoittamisen opetukseen

Pelaa itsesi runouden ytimeen!
Nihil Interitiltä uusi työkalu luovan kirjoittamisen opetukseen

Runopakka on kaikenlaisille kirjoittajille suunnattu, värikäs matka kielen ja runoilun maailmaan. Uusi, helppokäyttöinen työkalu sopii luovan kirjoittamisen opetukseen – koululaisista aikuisiin. Runopakka on syntynyt Runoyhdistys Nihil Interitin Rikasta kieltä -hankkeessa, jonka tavoitteena on tarjota työllistymismahdollisuuksia luovan kirjoittamisen opettajille.

Monipuolisia kirjoitusharjoituksia ja virikkeitä sisältävä pakka opastaa lempeästi luovan kirjoittamisen pariin. Pakan korttien avulla tutustutaan runon keinoihin ja totutellaan käyttämään erilaisia kirjoittamisen menetelmiä.  Lopputuloksena syntyy runon aihioita tai omia runoja. Pakan kirjoitustehtävät on ryhmitelty loogisesti eri värien ja symbolien avulla, kuin pelikorteissa.

Toiminnallisia kirjoitusharjoituksia ja tietoiskuja

Runopakka jakautuu toiminnallisiin ja teoreettisiin kortteihin. Toiminnalliset kortit vievät kirjoittajat liikkeelle ja kirjoittamaan lähiympäristöön viiden eri aihepiirin avulla. Ne kannustavat keräämään havaintoja ja pukemaan ne sanoiksi. Kaikkia kortteja on mahdollista käyttää myös sisätiloissa, mielen matkoja tehden.

Teoriakortit on ryhmitelty viiteen eri runouden teoriaa ja runon keinoja kuvaavaan kategoriaan. Teoriakorttien tehtävät sopivat myös haasteita kaipaaville kirjoittajille.

Runopakan kortit laajentavat kielitietoisuutta

Runopakan 50 tehtäväkortin, viiden villin kortin sekä tähtikortin pedagogisena ideana on kannustaa kaikenlaisia kirjoittajia havainnoimaan, kirjoittamaan ja runoilemaan. Kortit herättelevät tiedostamaan kielenkäytön rajattomia mahdollisuuksia ja kutsuvat leikkimään kielellä. Korteilla pelattaessa kieltä ja runoutta voi kohdata kevyesti tai syvällisesti, yksin tai yhdessä.

Runopakan hinta on noin 60 euroa (sis. alv) + postituskulut
Lisätiedot ja ennakkotilaukset: rikasta.kielta@gmail.com


Runoyhdistys
Nihil Interit ry on vuonna 1993 perustettu runon kirjoittajien ja lukijoiden yhteisö, joka edistää suomalaisen runouden kirjoittamista, lukemista ja esittämistä sekä runouskeskustelua. Yhdistys julkaisee runouslehti Tuli&Savua, ylläpitää digitaalisen runouden sivusto Nokturnoa ja järjestää erilaisia runotilaisuuksia, kuten Tuli&Savu-runoklubeja. Yhdistys jakaa vuosittain Nihil Interit -runouspalkinnot parhaalle runoteokselle ja runousteolle. 

Runopakka on suunniteltu yhdistyksen Rikasta kieltä -hankkeessa, jonka tavoitteena on parantaa luovan kirjoittamisen opettajien työllistymismahdollisuuksia. Hanke toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tuella.