Kirjoituskutsu: Runous ja kommunikaatio

Nihil Interit ja Autismisäätiö keräävät tekstejä autismin kirjon henkilöiltä

Runoyhdistys Nihil interit ja Autismisäätiö keräävät autismin kirjon henkilöiltä pienimuotoisia tekstejä, kuten runoja, aforismeja, novelleja ja anekdootteja. Tekstit kootaan kirjaan, joka julkaistaan keväällä 2018. Kirjoituskutsun teema on ”Runous ja kommunikaatio”.

Nyt koottavan kirjan tarkoituksena on tutkia runouden kielen ja autismin yhteisiä mahdollisuuksia. Fokus on autismin kirjon merkityksessä runouden kannalta positiivisena voimavarana. Tarkoituksena on antaa autismin kirjon henkilöille mahdollisuus julkaista tekstejä omista lähtökohdistaan, kannustaa lukemiseen ja kirjoittamiseen sekä edistää tasa-arvoista kommunikaatiota. Kirjan kirjoittajina on myös RUNKO-hankkeessa mukana olleita runoilijoita ja Autismisäätiön asiantuntijoita.

Kirjahanke on jatkoa Nihil Interitin ja Autismisäätiön yhteiselle RUNKO-hankkeelle, jossa vuonna 2015 toteutettiin mm. avoimia runoilijatapaamisia, runoilijavierailuja Autismisäätiön asumispalvelupisteissä sekä keskustelu- ja esiintymistilaisuus Rikhardinkadun kirjastossa osana Runokuu-festivaalia. Hanke on saanut rahoitusta Taiteen edistämiskeskukselta.

Kirjahankkeen vetäjinä toimivat runoilija Janette Hannukainen Nihil Interitistä ja asiantuntija Tuomas Leppäniemi Autismisäätiöstä.

Tekstit kirjaa varten tulee toimittaa kirjoittajan yhteystietojen kanssa sähköpostin liitetiedostona 30.9.2017 mennessä osoitteeseen: tuomas.leppaniemi(at)autismisaatio.fi. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 200 euron arvoinen lahjakortti kirjakauppaan sekä runouslehti Tuli&Savun vuosikerta (arvo 35 euroa).

Lisätietoja ja tarkemmat osallistumisohjeet:

Tiedustelut:
Janette Hannukainen, janette.hannukainen@gmail.com
Tuomas Leppäniemi, tuomas.leppaniemi@autismisaatio.fi
http://www.nihilinterit.fi
http://www.autismisaatio.fi

Mainokset