RUNKO-hankkeen runoilijatapaamiset Käpylässä

Kiinnostaako runous? Haluatko kysyä runoilijalta, miten tekstit syntyvät? Tule tapaamaan runoilijoita RUNKO-hankkeen runoilijatapaamisiin.

Tapaamisissa on paikalla hankkeen vetäjien lisäksi runoilija, joka käsittelee itselleen läheistä teemaa. Runoilijatapaamiset ovat avoimia kaikille autismin kirjon henkiöille, niissä runoilijat kertovat työstään ja lukevat tekstejään. Mukaan voi tulla vain kerran tai osallistua kaikkiin.

Tapaamiskerrat ja teemat ovat:
torstai 28.5. RYTMI ja AISTIT Heli Slunga
torstai 25.6. OMAELÄMÄKERRALLISUUS Esa Hirvonen
torstai 13.8. LAVARUNOUS Juha Rautio
torstai 24.9. VISUAALISUUS Tiina Lehikoinen
keskiviikko 28.10. LIIKE Hannimari Heino
torstai 26.11. RUUMIILLISUUS Sirpa Kyyrönen
torstai 17.12. HENGELLISYYS Ville Hytönen

Tapaamiset pidetään Autismisäätiön Käpylän toimipisteessä (Käpyläntie 10) klo 17–19.

RUNKO on Runoyhdistys Nihil Interitin ja Autismisäätiön hanke, jolla saatetaan yhteen runoilijoita ja kirjoittamisesta kiinnostuneita autismikirjon henkilöitä. Hanketta rahoittaa Suomen Kulttuurirahasto.

TERVETULOA!