Yhteishanke Autismisäätiön kanssa käynnistyy

Runoutta ja autismitietoutta Kampissa 2.4.
Runoyhdistys Nihil Interitin ja Autismisäätiön yhteishanke käynnistyy

Runoyhdistys Nihil interit ry ja Autismisäätiö käynnistävät yhteisen hankkeen Maailman Autismitietoisuuden päivänä 2.4.  Hankkeen avulla levitetään tietoa sekä runoudesta että autismista.

Hanke tuo yhteen runoilijoita ja kirjoittamisesta kiinnostuneita autismikirjon henkilöitä. Tarkoituksena on viedä runoutta yhä laajemmalle yleisölle ja hyödyntää niin runouden kuin autismin monipuolisia näkökulmia tasa-arvoisesssa kommunikaatiossa.

Kuluvan vuoden aikana järjestetään mm. kymmenen runoilijatapaamista eri teemoista, toteutetaan ohjelmaa 18.6. vietettävään kansainväliseen Autistic Pride -päivään ja elokuussa Helsingissä pidettäville Runokuu-festivaaleille. Hanketta rahoittaa Suomen Kulttuurirahasto.

Hankkeen vetäjät, runoilija Sanni Purhonen Nihil Interitistä ja Veeti Nevalainen Autismisäätiöstä keskustelevat hankkeesta Maailman Autismitietoisuuden päivän tapahtumassa Mauno Koiviston aukiolla Kampissa torstaina 2.4. klo. 17.

Lisätietoja:
Sanni Purhonen
sanni.purhonen@pp.inet.fi
http://www.nihilinterit.fi

Veeti Nevalainen
veeti.nevalainen@autismisaatio.fi
http://www.autismisaatio.fi

Autismisäätiö on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon ja valtakunnallinen säätiö, joka palvelee henkilöitä joilla on jokin neuropsykiatrinen diagnoosi tai piirteitä sellaisesta. Autismisäätiön palveluihin kuuluvat asumispalvelut, työ- ja päivätoimintapalvelut, neuropsykiatriset avopalvelut sekä työllistymisen tukipalvelut. Autismisäätiön sääntöihin on kirjattu, että toiminnassa painotetaan kulttuurin ja taiteen merkitystä kohderyhmän henkilöiden arkeen, elämänlaatuun ja hyvinvointiin.

Runoyhdistys Nihil Interit ry on vuonna 1993 perustettu runon kirjoittajien ja lukijoiden yhteisö. Sen tehtävänä on edistää suomalaisen runouden kirjoittamista, lukemista ja esittämistä sekä runouskeskustelua. Yhdistys julkaisee runouslehti Tuli&Savua, järjestää kursseja ja erilaisia runotilaisuuksia, joissa runon esittämisen keinoja uudistetaan ja poetiikoista keskustellaan.

Mainokset