Haku Ota runoilija! -hankkeeseen

Runoyhdistys Nihil Interit ry hakee kahdeksaa ammattirunoilijaa Ota runoilija! -hankkeeseen, jonka tarkoituksena on parantaa runoilijoiden toimeentuloa ja tarjota heille esiintymistilaisuuksia.

Runoilijoille järjestetään vuoden 2013 aikana esiintymisiä kouluissa, kirjastoissa ja erilaisissa kirjallisuustapahtumissa. Hanke on saanut rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Hankkeeseen valitaan runoilijoita, jotka toimivat ammattimaisesti, mutta eivät saa työstään riittävää toimeentuloa. Vuodelle 2013 saadut apurahat huomioidaan runoilijoiden valinnassa. Runoilijalla tulee olla valmiudet esiintyä erilaisille yleisöille.

Hankkeeseen valitaan runoilijoita eri puolilta maata. Esiintymiset voivat olla myös suppeita kiertueita, ja ne räätälöidään kullekin runoilijalle erikseen. Kullekin runoilijalle järjestetään 1-2 esiintymistä kuukaudessa, mahdollisuuksien mukaan enemmänkin.

Hankkeesta kiinnostuneita runoilijoita pyydetään lähettämään vapaamuotoinen hakemus 20.2.2013 mennessä koordinaattori Tommi Parkolle. Hakemuksesta tulee ilmetä hakijan ammatillisuus ja siihen tulee sisällyttää riittävä selvitys toimeentulosta. Ansioluettelo ja listaus tälle vuodelle saaduista apurahoista on hyvä liittää mukaan. Mukaan valituille runoilijoille ilmoitetaan maaliskuun alussa henkilökohtaisesti.

Lisätietoja:
Nihil Interitin puheenjohtaja Sirpa Kyyrönen-Kallio, sirpa.kyyronen(at)gmail.com
Ota runoilija! -hankkeen koordinaattori Tommi Parkko, parkko(at)kaapeli.fi

Mainokset